Het Roer Ommen

Gemeente Ommen werkt toe naar ‘Ommen in 2050 energieneutraal’. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente wordt gebruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt.

Stap voor stap naar een energieneutraal 2050

We gaan stap voor stap van het aardgas af, zetten we in op energiebesparing en bereiden we ons voor op de verschillende klimaatveranderingen.

Dit onderwerp raakt iedereen. Daarom wil de gemeente u zo goed mogelijk hierbij betrekken en gaan we graag in gesprek met u.

Energievisie

In de ‘Energievisie Ommen’ staat wat het huidige energieverbruik in Ommen is, welke mogelijkheden en richtingen er zijn qua besparing aan energie en welke bronnen er zijn om duurzaam energie op te wekken.