Samenwerken

Regionale Energiestrategie West-Overijssel

Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op regionaal niveau werken wij samen.

Voorzitters van de RES-regio West-Overijssel, Bart Jaspers Faijer (wethouder gemeente Ommen) en Marcel Blind (wethouder gemeente Olst-Wijhe), vertellen hoe elf gemeenten samen met de provincie Overijssel, vier waterschappen en drie netbeheerders de regionale energiestrategie in West-Overijssel aanpakken:

Regionale Energie Strategie komt op stoom

De opwek van duurzame energie door middel van grootschalige opwek door zon en wind in de RES-regio West-Overijssel komt op stoom en versnellen is nodig om de afgesproken 1.826 GWh in 2030 te halen. Ommen heeft eerder toegezegd om hiervan 104 GWh te realiseren.

Op dit moment is ongeveer 45 procent van de 1,8 TWh gerealiseerd of in ontwikkeling. Het overige aandeel van 55 procent moet nog worden ontwikkeld. De productie van zon op dak is hoger dan verwacht, waardoor de RES-regio West-Overijssel met zonne-energie op schema ligt. Het aandeel wind blijft echter achter in West-Overijssel.

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van die afspraken is dat in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt.

Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken.

Meer weten over deze gezamenlijke opgave?