Meepraten

Uitnodigingskader Zonnevelden

In het concept beleidsdocument ‘Uitnodigingskader Zonnevelden 2021-2025’ staat het proces beschreven hoe gemeente Ommen om wil gaan met initiatieven voor opwek van zonne-energie.
Meekijken en/of meepraten? Reageren kan t/m 21 april

Download 'Uitnodigingskader Zonnevelden' 
Download 'Scenariostudie'
Download 'Toelichting scenariostudie' 

Stuur een schriftelijke reactie naar:
Gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen
Of stuur een mail naar gemeente@ommen.nl
Alvast bedankt voor uw betrokkenheid!

Waarom een ‘Uitnodigings kader Zonnevelden 2021-2025’?
- Met alleen ‘zon op dak’ redden we het niet om in 2050 energieneutraal te zijn.
- Als gemeente willen we lokale initiatievenstimuleren zodat de opbrengsten ook lokaal blijven.
- Duurzame innovaties veranderen snel. Met dit uitnodigingskader pakken we het proces stap voor stap aan. Op die manier kunnen we flexibel inspelen op technologische ontwikkelingen en mogelijkheden.

Meer lezen?
Download publicatie

Hoe wilt u geïnformeerd worden?

De gemeente houdt u graag goed op de hoogte.

Vul formulier in en praat/denk/doe mee!