Klimaatakkoord

Klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van die afspraken is dat in 2030 zeventig procent van alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt.

Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken.

Meer weten over deze gezamenlijke opgave?

Hoe wilt u geïnformeerd worden?

De gemeente houdt u graag goed op de hoogte.

Vul formulier in en praat/denk/doe mee!