Duurzaamheidsplan

Duurzaamheidsplan

Gemeente Ommen werkt toe naar ‘Ommen in 2050 energieneutraal’. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente wordt gebruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt.

In het door de raad vastgestelde Duurzaamheidsprogramma staan acties over de thema’s:

  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Circulaire Economie

Energietransitie gaat over:

  • Energie besparen
  • Het opwekken van duurzame energie
  • De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven

Vastgesteld door raad voor de toekomstige energiemix: