Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie komt op stoom

De opwek van duurzame energie door middel van grootschalige opwek door zon en wind in de RES-regio West-Overijssel komt op stoom en versnellen is nodig om de afgesproken 1.826 GWh in 2030 te halen. Ommen heeft eerder toegezegd om hiervan 104 GWh te realiseren.

Op dit moment is ongeveer 45 procent van de 1,8 TWh gerealiseerd of in ontwikkeling. Het overige aandeel van 55 procent moet nog worden ontwikkeld. De productie van zon op dak is hoger dan verwacht, waardoor de RES-regio West-Overijssel met zonne-energie op schema ligt. Het aandeel wind blijft echter achter in West-Overijssel.